Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2013/2014

(turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2013/2014 – info na www.gpx.jogo.sk ) 

Propozície 4. kola

Organizátor:  Obec Bijacovce a Šachový klub Bijacovce

 

Dátum: 8. február 2014 (sobota)

 

Miesto: Obecný dom v Bijacovciach (Bijacovce 7)

 

Prezentácia: do 9:15 hod.

 

Začiatok: o 9:45 hod. 

 

Ukončenie: predpoklad o 14:30 hod.

 

Systém hry: Jeden turnaj (hraný švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:

CH19 a D19  :  1994 – 1999, CH14 a D14  :  2000 – 2002, CH11 a D11  :  2003 - 2005

CH08 a D08  :  2006 a mladší

 

Hrací čas:  2 x 15 min          Počet kôl:  7            Pravidlá: pravidlá FIDE pre Rapid šach

 

Štartovné: 1 €

 

Náklady: hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

 

Ceny:  traja najlepší v každej kategórii, samostatne dievčatá a chlapci

 

Kontakt hlavný organizátor: Ján Šefčík, Bijacovce 140, mobil  0948 976 314,  e-mail : matus.sefcik@gmail.com

 

Upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

Prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny - šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia. Nutné doniesť si prezúvky. Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred.

 

Tešíme  sa  na vašu účasť!                                 Ján Šefčík