Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2013/2014

(turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2013/2014 – info na www.gpx.jogo.sk )

 

Propozície 1. kola

 

Organizátor

ZŠ Lendak a CVČ Lendak

Dátum

23. 11. 2013 (sobota)

Miesto

ZŠ Lendak, Školská 1

Prezentácia

do 9:30 hod.

Začiatok

o 9:45 hod.

Ukončenie

predpoklad o 14:30 hod.

 Systém hry

Jeden turnaj (hraný švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:

CH19 a D19  :  1994 - 1999

CH14 a D14  :  2000 - 2002

CH11 a D11  :  2003 - 2005

CH08 a D08  :  2006 a mladší

Hrací čas:  2 x 15 min

Počet kôl:  7

Pravidlá

pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné

1 €

Náklady

hradí vysielajúca organizácia

občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny 

traja najlepší v každej kategórii, samostatne dievčatá a chlapci

Kontakt hlavný organizátor prihlášky

Ing.Tomáš Hudaček, mobil  0915 946 232,  e-mail : hudacek.tom@mail.t-com.sk

 

Upozornenie 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

Prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli

šachy a hodiny - šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

V prípade, že má niekto problém so šach. materiálom (šachy, hodiny) treba to dopredu oznámiť hl. organizátorovi.

Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Nutné doniesť si prezúvky.

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred.

 

 

Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

                                                                                  Ing. Tomáš Hudaček