Družstvo

Vedúci

Telefón

E-mail

Bijacovce ŠK

Ján Šefčík

0908 340 960

matussefcik@orangemail.sk

Gelnica CVČ Slovan

Ing. Milan Turzák

0902 227 933

mt.lms@centrum.sk

Hranovnica ŠK

PhDr. Peter Roth, PhD

0905 349 842

peterroth@zoznam.sk

Kežmarok KDV

Jozef Šromovský

0905 781 842

dodik.sromo@azet.sk

Lendak CVČ

Ing. Tomáš Hudáček

0915 946 232

hudacek.tom@mail.t-com.sk

Poprad CVČ

Bartolomej Marci

0903 239 206

marcib@post.sk

Poprad LŠ

Ing. František Kopnický

Ing. Katarína Kopnická

0915 710 389

0907 664 901

fkopnicky@gmail.com

Slovinky ŠK

Štefan Šľacký

0918 708 249

slacky@mavsk.sk

Smižany

Pavol Olšanský

0904 950 258

paliol@centrum.sk

Sp. N. Ves ZŠ Kožucha

Mgr. Jozef Bako

0908 578 900

bakojozef@gmail.com

Spišská Stará Ves CVČ

Mgr. Miloslav Cisko

0904 202 755

ajlo@pobox.sk

Spišská Nová Ves

Branislav Jadroň

0903 104 555

jadronovci@post.sk