kosicesach1. KOŠICKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA

 

Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2012/2013

(turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2012/2013 – info na www.gpx.jogo.sk )

Propozície 4. kola

 

Organizátor

1.    Košická šachová škola v spolupráci so ZŠ Dostojevského Poprad

Riaditeľ turnaja

Mgr. Tomáš Krak

Dátum

09. 03. 2013 (sobota)

Miesto

Základná škola Dostojevského 2616/25 Poprad (pozri mapu)

Prezentácia

do 9:40 hod.

Košice (Os 7:35) – Margecany (Os 8:13) – SNV (Os 8:57) - Poprad príchod 9:26

Gelnica (Os 7:32) – Margecany (Os 8:13) – SNV (Os 8:57) - Poprad príchod 9:26

Spišská Stará Ves (A 7:30) – Kežmarok (A 8:25) - Poprad príchod 8:52

Lendak (A 7:20) - Kežmarok (Os 8:03 )- Poprad príchod 8:25

Stará Ľubovňa (A 7:40) - Spišská Belá (A 8:21 )- Poprad príchod 9:00

Čaká sa na hráčov cestujúcich týmito spojmi.

Začiatok

o 9:50 hod.

Ukončenie

predpoklad o 14:45 hod.

 Systém hry

Jeden turnaj (hraný švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:

CH19 a D19  :  1993 - 1998

CH14 a D14  :  1999 - 2001

CH11 a D11  :  2002 - 2004

CH08 a D08  :  2005 a mladší

Hrací čas:  2 x 15 min

Počet kôl:  7

Pravidlá

pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné

1 €

Náklady

hradí vysielajúca organizácia

občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny 

v každej kategórii prví traja - medaila, diplom a vecná cena

Prihlášky

Ing. Katarína Kopnická, 0907 664 901,  e-mail : k.kopnicka@gmail.com

Upozornenie 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

Prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli

šachy a hodiny - šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

V prípade, že má niekto problém so šach. materiálom (šachy, hodiny) treba to dopredu oznámiť telefonicky na číslo 0907 664 901.

Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Nutné doniesť si prezuvky.

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred.

Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

 

                                               Mgr. Tomáš Krak

                                   predseda 1. Košickej šachovej školy