Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2012/2013

(turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2012/2013 – info na www.gpx.jogo.sk ) 

Propozície 2. kola

Organizátor:  ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, ŠSZČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, Občianske združenie pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

 

Dátum: 15.12. 2012 (sobota)

 

Miesto: ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves (pri Hornáde, smerom k Športovej hale  a ku plavárni)

 

Prezentácia: do 9:15 hod., príchod vlaku od Košíc  -  o  8:45 hod., príchod autobusu od Popradu  -  o   8:48 hod.

 

Začiatok: o 9:45 hod. 

 

Ukončenie: predpoklad o 14:30 hod.

 

Systém hry: Jeden turnaj (hraný švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:

CH19 a D19  :  1993 – 1998, CH14 a D14  :  1999 – 2001, CH11 a D11  :  2002 - 2004

CH08 a D08  :  2005 a mladší

 

Hrací čas:  2 x 15 min          Počet kôl:  7            Pravidlá: pravidlá FIDE pre Rapid šach

 

Štartovné: 1 €

 

Náklady: hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

 

Ceny:  traja najlepší v každej kategórii, samostatne dievčatá a chlapci

 

Kontakt hlavný organizátor: Mgr. Jozef Bakó, mobil  0908578900,  e-mail : bakojozefsnv@gmail.com

 

Upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

Prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny - šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia. Nutné doniesť si prezúvky.

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien (aj s diakritikou), dátumu narodenia a ela štartujúcich do 13.12. 2012 aj na fkopnicky@gmail.com

 

 

Tešíme  sa  na vašu účasť!                                 Mgr. Jozef Bakó