Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2012/2013

(turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2012/2013 – info na www.gpx.jogo.sk )

 

Propozície 1. kola

 

Organizátor

Obec Smižany, Obecné kultúrne centrum v Smižanoch,

ZŠ Komenského a  šachový oddiel TJ Slovan Smižany.

Dátum

17. 11. 2012 (sobota)

Miesto

Kultúrny dom v Smižanoch (cca. 100m od železničnej stanice)

Prezentácia

do 9:15 hod.

príchod vlaku od Košíc  -  o  8:45 hod.

príchod autobusu od Popradu (aj Sp.Starej Vsi)  -  o   8:48 hod.

Začiatok

o 9:45 hod.

Ukončenie

predpoklad o 14:30 hod.

 Systém hry

Jeden turnaj (hraný švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:

CH19 a D19  :  1993 - 1998

CH14 a D14  :  1999 - 2001

CH11 a D11  :  2002 - 2004

CH08 a D08  :  2005 a mladší

Hrací čas:  2 x 15 min

Počet kôl:  7

Pravidlá

pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné

1 €

Náklady

hradí vysielajúca organizácia

občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny 

traja najlepší v každej kategórii, samostatne dievčatá a chlapci

Kontakt hlavný organizátor prihlášky

Pavol Olšanský, mobil  0904950258,  e-mail : paliol@centrum.sk

 

Prihlášky do 15.11.2012:

                                            fkopnicky@gmail.com

                             

Upozornenie 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

Prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli

šachy a hodiny - šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

V prípade, že má niekto problém so šach. materiálom (šachy, hodiny) treba to dopredu oznámiť hl. organizátorovi.

Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Nutné doniesť si prezúvky.

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien, ela (ak nie je nepísať nič ), dátumu narodenia, názov školy alebo klubu, prípadne bydlisko do 15.11.2012, aby sme vedeli v prípade väčšieho počtu účastníkov zabezpečiť hracie priestory. 

 

 

Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

                                                                                  Pavol Olšanský