Súťažný poriadok LMS   Súťažný poriadok GPX
         
Propozície LMS   Výsledky   Celý turnaj - súbor TUN
1. kolo   1. kolo   1. kolo
2. kolo   2. kolo   2. kolo
3. kolo   3. kolo   3. kolo
4. kolo   4. kolo   4. kolo
5. kolo   5. kolo   5. kolo