Milí šachoví priatelia,

 

v prvom rade chcem poďakovať všetkým organizátorom jednotlivých kôl našej súťaže, bez ktorých by nebolo možné uskutočniť toto kvalitné podujatie. Ide o skupiny obetavých ľudí zo Spišskej Novej Vsi, Smižian, Lendaku a Popradu. Ďalej ďakujem rodičom, trénerom a hráčom, bez ktorých by to taktiež nešlo.

Celkovým víťazom Ligy mládeže Spiša sa stal Mário Dudaško z Lendaku. Aj klub CVČ Lendak získal najviac ocenení. Súťaž ukázala tradične dobrú prácu s mládežou v Lendaku, Poprade, Spišskej Starej Vsi, Gelnici i Bijacovciach. Príjemným prekvapením boli množstvo i kvalita hráčov zo Spišskej Novej Vsi a Smižian. Aj niektorí ďalší jednotlivci ukázali veľký potenciál pre šachové napredovanie. Našu súťaž obohatili účastníci z Liptovského Mikuláša, Bardejova, Stropkova, Sabinova, Starej Ľubovne a ďalších miest a dedín. Ukázalo sa, že sa nám podarilo počtom účastníkov aj ich kvalitou vytvoriť životaschopný šachový produkt, ktorý úspešne konkuruje (a niekedy aj predstihuje) iné podobné podujatia. Na východe Slovenska to boli najpočetnejšie turnaje.

 

V jednotlivých kategóriách boli najúspešnejší:
Dievčatá do 8 rokov:      1. Neupauerová Júlia (Smižany),

2. Morongová Nina (Bijacovce).

 

Dievčatá do 11 rokov:   1. Stolárová Ivana (Lendak),

2. Krupová Karin (Bijacovce),

3. Dudašková Katarína (Lendak).

 

Dievčatá do 14 rokov:   1. Šromovská Lívia (Kežmarok),

2. Kučerová Veronika (Sp. St. Ves),

3. Pavluvčíková Nikola (Bijacovce).

 

Dievčatá do 19 rokov:   1. Hudáčeková Zuzana (Lendak),

2. Filipová Ivana (Smižany),

3. Kučerová Barbora (Sp. St. Ves).

 

Chlapci do 8 rokov:        1. Bujňák Matej (Sp. Nová Ves),

2. Rybka Šimon (CVČ Poprad),

3. Koščák Miroslav (Lendak).

 

Chlapci do 11 rokov:      1. Gábor František (Margecany),

2. Stolár Pavol (Lendak),

3. Ondo Patrik (CVČ Poprad).

 

Chlapci do 14 rokov:      1. Cisko Miloslav (Sp. St. Ves),

2. Polák Dominik (CVČ Poprad),

3. Dudaško Štefan (Lendak).

 

Chlapci do 19 rokov:      1. Dudaško Mário (Lendak),

2. Jadroň Branislav (Sp. Nová Ves),

3. Irha Martin (Sp. St. Ves).

 

Podujatie finančne podporili  KošickýPrešovský šachový zväz a niektorí menší sponzori. Významným sponzorom celkového vyhodnotenia bola Zastrova, a. s. Ďakujeme aj školám a zariadeniam, na pôde ktorých sa turnaje konali. A keďže sa patrí pripojiť niečo na záver, dávam do pozornosti návrh, aby v novom ročníku boli vyhodnocovaní v kategóriách alebo inak aj mimospišskí hráči. Prosím o vyjadrenia trénerov k tomuto návrhu na môj e-mail ajlo@pobox.sk. Aj prípadné iné návrhy na zmeny môžete zasielať na túto adresu.

 

Mgr. Miloslav Cisko, riaditeľ LMS