Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2011/2012

(turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2011/2012 – info na www.gpx.jogo.sk )

 

Propozície 5. kola

 

Organizátor

ŠK TJ LŠ VD Poprad, ŠO Svit a ZŠ Dostojevského Poprad

Dátum

14. 04. 2011 (sobota)

Miesto

Základná škola Dostojevského 2616/25 Poprad (pozri mapu)

Prezentácia

do 9:20 hod.

Gelnica (Os 7:06) – Margecany (Os 7:55) – SNV (Os 8:42) - Poprad príchod 9:12

Sp. St. Ves (A 7:30) – Kežmarok (A 8:25) - Poprad príchod 8:52

Lendak (A 7:20) - Spišská Belá (A 8:15 )- Poprad príchod 8:52

Stará Ľubovňa (A 7:00) - Spišská Belá (A 8:20 )- Poprad príchod 9:00

Čaká sa na hráčov cestujúcich týmito spojmi.

Začiatok

o 9:45 hod.

Ukončenie

predpoklad o 14:30 hod.

 Systém hry

Jeden turnaj (hraný švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:

CH19 a D19  :  1992 - 1997

CH14 a D14  :  1998 - 2000

CH11 a D11  :  2001 - 2003

CH08 a D08  :  2004 a mladší

Hrací čas:  2 x 15 min

Počet kôl:  7

Pravidlá

pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné

1 €

Náklady

hradí vysielajúca organizácia

občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny 

v každej kategórii prví traja - medaila, diplom a vecná cena

Kontakt hlavný organizátor

Ing. Katarína Kopnická, 0907 664 901,  e-mail : fkopnicky@chello.sk

Ing. František Kopnický, 0915 710 389

Upozornenie 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

Prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli

šachy a hodiny - šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

V prípade, že má niekto problém so šach. materiálom (šachy, hodiny) treba to dopredu oznámiť hl. organizátorovi.

Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Nutné doniesť si prezuvky.

 

Po skončení 5. kola  - vyhodnotenie a odovzdanie cien celého seriálu LMS

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred.

 

Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

 

 

Ing. Katarína Kopnická

hlavný organizátor