Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2011/2012

 

                     (turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2011/2012 – info na www.gpx.jogo.sk )

 

     Propozície 4. kola

 

 

Organizátor             :   MŠK Spišská Nová Ves v spolupráci so ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves

Dátum                     :   11.02.2012(sobota)

Miesto                     :   ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves (od železničnej stanice sa k ZŠ ide ulicou

                                         Odborárov smerovanou priečne na smer trate k sveteľnej križovatke pri hoteli        

                                         Metropol, pokračovať rovno v smere k Hornádu ul. Starosaskou a obočiť vľavo

http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=J.+Fabiniho&daddr=Nad+medzou&hl=sk&geocode=FX_q6gIdz705AQ%3BFe7W6gIdErI5AQ&mra=ls&dirflg=w&sll=48.947378,20.559347&sspn=0.006398,0.013733&gl=sk&ie=UTF8&z=16)

Prezentácia             :   do 9:15 hod.

Začiatok                  :   o 9:45 hod.

Ukončenie               :   predpoklad do 14:30 hod.

Systém hry             :    Jeden turnaj (hraný švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:

                                                               CH19 a D19  :  1992 - 1997

                                                               CH14 a D14  :  1998 - 2000

                                                               CH11 a D11  :  2001 - 2003

                                                               CH08 a D08  :  2004 a mladší     

                                                               Hrací čas:  2 x 15 min,  7kôl

                                                              

.Pravidlá                 :    pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné               :    1 €  

Náklady                 :    hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny                       :    v každej vekovej kategórii najlepší jednotlivci za 1.-3. miesto vecnou cenou

Hlavný  organizátor   :   Branislav Jadroň, mobil  0903104555 , e-mail : jadronovci@post.sk  

Upozornenie          :   Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím všetkých

                                    vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny

                                    Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                                    Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred aj na fkopnicky@chello.sk .

 

                                   Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

 

 

                                                                                                     Branislav Jadroň

                                                                                                     hlavný organizátor