Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2011/2012

(turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2011/2012 – info na www.gpx.jogo.sk ) 

Propozície 2. kola

Organizátor:  ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, ŠSZČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, Občianske združenie pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Dátum: 3.12. 2011 (sobota)

Miesto: ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves (pri Hornáde, smerom k Športovej hale  a ku plavárni)

Prezentácia: do 9:15 hod., príchod vlaku od Košíc  -  o  8:45 hod., príchod autobusu od Popradu  -  o   8:53 hod.

Začiatok: o 9:45 hod. 

Ukončenie: predpoklad o 14:30 hod.

 Systém hry: Jeden turnaj (hraný švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:

CH19 a D19  :  1992 – 1997, CH14 a D14  :  1998 – 2000, CH11 a D11  :  2001 - 2003

CH08 a D08  :  2004 a mladší

Hrací čas:  2 x 15 min          Počet kôl:  7            Pravidlá: pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné: 1 €

Náklady: hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny:  traja najlepší v každej kategórii, samostatne dievčatá a chlapci

Kontakt hlavný organizátor: Mgr. Jozef Bakó, mobil  0908578900,  e-mail : bakojozef@gmail.com

Upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

Prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny - šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.V prípade, že má niekto problém so šach. materiálom (šachy, hodiny) treba to dopredu oznámiť hl. organizátorovi. Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia. Nutné doniesť si prezúvky. Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred aj na fkopnicky@chello.sk .Tešíme  sa  na  Vašu  účasť !

                                                                                                             Mgr. Jozef Bakó