Milí šachisti a priatelia šachu,

 

Dňa 16. 4. 2011 v Poprade v priestoroch ZŠ Dostojevského vyvrcholila záverečným 6. kolom Liga mládeže Spiša v šachu v sezóne 2010/11.  Seriál šiestich turnajov - kôl LMS v celkovom hodnotení určil majstrov Spiša v šachu mládeže (do hodnotenia sa deťom započítavali štyri najlepšie výsledky). Počas celej sezóny najlepší výkon podávala a celkovým majstrom Spiša pre sezónu 2010/11 sa stala Henrieta Kopnická z ŠO TJ LŠ Vd Poprad, zároveň víťazka v kategórii dievčat do 19 rokov.

Ďalšími majstrami Spiša sa stali:

-          v kategórii chlapcov do 19 rokov Dalibor Gallik z CVČ Spišská Stará Ves,

-          v kategórii chlapcov do 14 rokov Michal Galovič z ŠO Svit,

-          v kategórii dievčat do 14 rokov Slavomíra Galovičová z ŠO Svit,

-          v kategórii chlapcov do 11 rokov Miloslav Cisko z CVČ Spišská Stará Ves,

-          v kategórii dievčat do 11 rokov Janka Krempaská z CVČ Spišská Stará Ves,

-          v kategórii chlapcov do 8 rokov Jakub Ferečák z KdV Kežmarok,

-          v kategórii dievčat do 8 Ivana Stolárová  z CVČ Lendak.

 

 V jednotlivých vekových kategóriách boli v celosezónnom hodnotení LMS ocenení pohármi, medailami a vecnými cenami:

Dievčatá do 8 rokov

1. Ivana Stolárová, CVČ Lendak

Chlapci do 8 rokov

1. Jakub Ferenčák, KdV Kežmarok

2. Dominik Tomaščík, ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves

3. Matej Bujňák, MŠ Nejedlého Spišská Nová Ves

Dievčatá do 11 rokov

1. Janka Krempaská, CVČ Spišská Stará Ves

2. Karin Krupová, ŠK Bijacovce

3. Katarína Dudašková, CVČ Lendak

Chlapci do 11 rokov

1. Miloslav Cisko, CVČ Spišská Stará Ves

2. Pavol Stolár, CVČ Lendak

3. Matej Lacuš, ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves

Dievčatá do 14 rokov

1. Slavomíra Galovičová, ŠO Svit

Chlapci do 14 rokov

1. Michal Galovič, ŠO Svit

2. Mário Dudaško, CVČ Lendak

3. Štefan Dudaško, CVČ Lendak

Dievčatá do 19 rokov

1. Henrieta Kopnická z ŠO TJ LŠ Vd Poprad

2. Zuzana Hudáčeková, CVČ Lendak

2. Ivana Filipová, ZŠ Komenského Smižany

Chlapci do 19 rokov

1. Dalibor Gallik, CVČ Spišská Stará Ves

2. Martin Irha, CVČ Spišská Stará Ves

3. Branislav Jadroň, MŠK Spišská Nová Ves

 

Podujatia, ktoré podporil Košický a Prešovský krajský šachový zväz, firmy -  CORA GEO, s.r.o. Poprad, ORANGE Slovensko Kežmarok, SINTRA Poprad, DOM FARIEB Poprad, CHEMOLAK Poprad a T - MOBILE Poprad sa celkovo zúčastnilo 99 mladých šachistov zo spišskopodtatranského regiónu a  ďalších šachistov – z Pohorelej, Bardejova, Starej Ľubovne, Stropkova, Sabinova, Trstenej a Liptovského Mikuláša.

Veľká vďaka patrí hlavne ochotným organizátorom jednotlivých kôl:

1. kolo - Pavol Olšanský – Smižany (vďaka nemu sa podarilo rozbehnúť tento ročník LMS),

2. kolo – Mgr. Jozef Bakó - ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves,

3. kolo –  Ing. Tomáš Hudáček, ZŠ a CVČ Lendak,

4. kolo – Branislav Jadroň – MŠK Spišská Nová Ves  v spolupráci so ZŠ Nad Medzou v Sp. Novej Vsi,

5. kolo - Ing. Milan Turzák  - Centrum voľného času Gelnica v spolupráci so Šachovým oddielom TJ,

6. kolo – Ing. Katarína Kopnická – TJ LŠ Vd Poprad a ZŠ Dostojevského Poprad.

 

 

 

 

Katarína Kopnická

riaditeľka LMS