Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2010/2011

 

 

 

Propozície 6. kola

 

 

Organizátor            :    ŠK TJ LŠ VD Poprad a ZŠ Dostojevského Poprad

Dátum                     :    16.04.2010 (sobota)

Miesto                     :    Základná škola Dostojevského 2616/25 Poprad (pozri mapu)

Prezentácia             :   do 9:15 hod.

Začiatok                  :    o 9:45 hod.

Ukončenie               :    predpoklad o 14:30 hod.

Systém hry              :    Jeden turnaj pre všetky vekové kategórie hraný švajčiarskym systémom

                                      CH19 a D19 1991-1996; CH14 a D14 1997-1999; CH11 a D11 2000-2002;

                                      CH08 a D08 2003 a mladší.

                                      hrací čas: 2 x 15 min, počet kôl: 7

Pravidlá                   :    FIDE pre Rapid šach

Štartovné                 :    1 €

Náklady                   :    hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny                        :    v každej kategórii prví traja medaila, diplom a vecná cena

 

                                      Po skončení 6. kola  - vyhodnotenie a odovzdanie cien celého seriálu LMS

Kontakt, hlavný     :    Ing. Katarína Kopnická 0907 664 901

organizátor                  e-mail : fkopnicky@chello.sk

Upozornenie           :    Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím všetkých

                                      vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny.

                                      !!! Doniesť prezuvky !!!

                                      Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                                      Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Doprava                  :    Gelnica(Os 7:45)-Margecany(Os 8:00)-SNV(Os 8:47)-Poprad prích. 9:18

                                      Sp. St. Ves(A 7:30)-Kežmarok(A 8:29)-Poprad prích. 8:52

                                      Lendak(A 7:20)-Spišská Belá(A 8:15)-Poprad prích. 8:52

                                      Čaká sa na hráčov cestujúcich týmito spojmi.

 

 

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred.

 

Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

 

                                                                                                 Ing. Katarína Kopnická

                                                                                                           organizátor