Liga mládeže Spiša v rapid šachu jednotlivcov 2010/2011

súčasť Grand-Prix Slovenska mládeže

 

 

     Propozície 5. kola

 

Organizátor           :   Centrum voľného času Gelnica v spolupráci so Šachovým oddielom TJ

                                     Slovan Gelnica

Dátum                     :   26.03.2011 (sobota)

Miesto                     :   Mestské kultúrne stredisko (ul. Hlavná, 2. poschodie nákup. strediska v starej

                                         časti Gelnice - mapu pozri na http://www.gelnica.chess.sk/mapamesta2prewww.jpg),  

                                         najbližšie je zastávka autobusov Gelnica-areál OSP a malá žel. stanica Gelnica-mesto

                                         peši cca 4 min.

Prezentácia             :   do 9:10 hod. (čaká sa na vlak z Margecian, kt. má príchod o 8:52 hod.)

Začiatok                  :   o 9:30 hod.

Ukončenie               :   predpoklad do 14:30 hod.

Systém hry             :    1 turnaj švajčiarskym sys. spoločný pre dievčatá a chlapcov a pre všetky

                                     veková kategórie - CH19 a D19 r. nar. 1991-1996; CH14 a D14 r.n 1997-

                                      1999; CH11 a D11 2000-2002; CH08 a D08 2003 a mladší.

CH a D 14, CH a D11 a CH a D 8 kategórie budu vyhodnocované do GPX u účastníkov s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov,

                                     7 kôl, hrací čas 2 x 15 min. Ďalšie upresnenie podľa súťažného poriadku LMS.

Pravidlá                 :    pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné               :    1 €

Náklady                 :    hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny                       :    v každej vekovej kategórii najlepší jednotlivci za 1.-3. miesto vecnou cenou

                                      (Bližšie v súťažnom poriadku LMS)

Kontakt hlavný     :   Turzák Milan, tel. doma 053/4821908, tel. zam. 053/4822542, m. 0902227933

organizátor                 e-mail : mt.lms@centrum.sk , Centrum voľného času Gelnica – 053/4821491

Upozornenie          :   Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím všetkých

                                    vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny (neplatí pre školy    

                                         okresu Gelnica ak šachový materiál nevlastnia - musia sa však nahlásiť vopred).

                                    Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                                    Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

 

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred aj na fkopnicky@chello.sk .

 

                                   Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

                                                                                                 Mgr. Katarína Záhradníková

                                                                                                            riaditeľka CVČ