Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2010/2011

 

 

 

     Propozície 4. kola

 

 

Organizátor            :   MŠK Spišská Nová Ves v spolupráci so ZŠ Nad Medzou v Sp. Novej Vsi

Dátum                    :   19.02.2011 (sobota)

Miesto                    :   ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves (od železničnej stanice sa k ZŠ ide ulicou

                                    Odborárov smerovanou priečne na smer trate k svetelnej križovatke pri hoteli        

                                    Metropol, pokračovať rovno v smere k Hornádu ul. Starosaskou a odbočiť vľavo)

                                   pozri na mape

Prezentácia             :   do 9:15 hod.

Začiatok                  :   o 9:45 hod.

Ukončenie              :   predpoklad do 14:30 hod.

Systém hry             :   Spoločný turnaj pre všetky vekové kategórie: D19, CH19, D14, CH14,

                                                                                                       D11, CH11, D08, CH08                            

                                    Vyhodnotenie bude po jednotlivých kategóriách.

                                    Švajčiarsky systém, hrací čas 2 x 15-20 min, počet kôl: 7

.

Pravidlá                 :    pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné               :    1 €  

Náklady                 :    hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny                       :   Minimálne traja najlepší v každej vekovej kategórii samostatne dievčatá a chlapci :       

                                     diplom, medaila a vecná cena

Kontakt hlavný     :   Branislav Jadroň, mobil  0903104555,

organizátor                e-mail : jadronovci@post.sk  

Upozornenie          :   Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím všetkých

                                    vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny

                                    Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                                    Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich

vopred aj na fkopnicky@chello.sk .

                                                Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

  

                                                                                                      Branislav Jadroň

                                                                                                     hlavný organizátor