Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2010/2011

 

 

     Propozície 2. kola

 

Organizátor:         ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves a Občianske združenie pri ZŠ

mapy

 

Dátum:                  18.12.2010 (sobota)

Miesto:                  jedáleň základnej školy (škola je v blízkosti plavárne, pri rieke Hornád)

Prezentácia:          do 9:15 hod.

Začiatok:               o 9:45 hod.

Ukončenie:            predpoklad do 14:30 hod.

Systém hry:           Jeden turnaj pre všetky vekové kategórie hraný švajčiarskym systémom

                               CH19 a D19 1991-1996; CH14 a D14 1997-1999; CH11 a D11 2000-2002; CH08 a D08 2003 a mladší., hrací čas 2 x 15-20 min

Vyhodnotenie:      po jednotlivých kategóriách.

Pravidlá:               pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné:             1 € 

Náklady:               hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude   zabezpečené

Ceny:                     traja najlepší v každej kategórii, samostatne dievčatá a chlapci  – diplom, vecná cena

Kontakt hlavný:   Mgr. Jozef Bakó, mobil  0908578900

organizátor           e-mail : bakojozef@gmail.com

Upozornenie:        Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím  všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny.

                               Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                               Je potrebné si doniesť prezuvky.

                               Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

 

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred aj na fkopnicky@chello.sk .

 

                               Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

 

 

                                                                                               PhDr. Bohuslav Vaľko

                                                                                                       riaditeľ školy