Milí šachisti a priatelia šachu,

Dňa 24. 4. 2010 v Poprade v priestoroch ZŠ Dostojevského vyvrcholila záverečným 5. kolom Liga mládeže Spiša v šachu v sezóne 2009/10. Turnaja na 7 kôl sa zúčastnilo 80 mladých šachistov zo spišského regiónu, Starej Ľubovne, Bardejova, Stropkova a Košíc. Veľmi nás potešila aj účasť mladého extraligového hráča s vysokým ratingom - Štefana Mazúra z Michaloviec, ktorý sa na turnaj prišiel len pozrieť, ale po našom presviedčaní neodolal a zasadol za šachovnicu. Tak sa siedmim mladým šachistom naskytla možnosť zahrať si s najlepším hráčom na Slovensku do 18 rokov V turnaji zvíťazil Štefan Mazúr z Michaloviec pred Patrikom Nemergutom zo Starej Ľubovne a Daliborom Gallikom zo Spišskej Starej Vsi. Z dievčat bola najlepšia Slavomíra Galovičová z ŠO Svit, ktorá skončila na 10. mieste. Ďalšie poradie dievčat 2. Henrieta Kopnická z ŠO TJ LŠ VD Poprad, 3. Jana Barutová z KK Bosco Bardejov.

 V jednotlivých vekových kategóriách boli ocenení vecnými cenami a medailami:

do 8 rokov

1. Dominika Ferková, KK Bosco Bardejov

2. Jakub Čech, KK Bardejov

3. Julián Koščák, CVČ Lendak

do 11 rokov

1. Richard Volčko, KK Bosco Bardejov

2. Martin Uličný, KK Bosco Bardejov

3. Matej Čech, KK Bosco Bardejov

do 14 rokov

1. Dalibor Gallik, CVČ Spišská Stará Ves

2. Pavol Endresz, CVČ Poprad

3. Teodor Holtman, KK Bosco Bardejov

do 16 rokov

1. Peter Kanoš, ŠK Orlová Pohorelá

2. Matej Nemergut, ŠO ŠKM Stará Ľubovňa

3. Adrián Kollár, CVČ Gelnica

do 20 rokov

1. Štefan Mazúr, ŠK Michalovce

2. Partik Nemergut, ŠO ŠKM Stará Ľubovňa

3. Milan Turzák, CVČ Gelnica

 Seriál piatich turnajov - kôl LMS v celkovom hodnotení určil majstrov Spiša v šachu mládeže pre sezónu 2009/10, do hodnotenia sa deťom započítavali štyri najlepšie výsledky. Počas celej sezóny najlepší výkon podával a majstrom Spiša sa stal Branislav Jadroň zo ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves, zároveň víťaz v kategórii do 14 rokov. Medzi dievčatami sa najviac darilo a pohár pre majsterku Spiša získala Henrieta Kopnická z ŠO TJ LŠ VD Poprad, zároveň druhá v kategórii do 14 rokov. Ďalšími majstrami Spiša sa stali - v kategórii do 20 rokov Filip Doblej z CVČ Spišská Stará Ves,  do 16  rokov Adrián Kollár z CVČ Gelnica, do 14 rokov Branislav Jadroň zo ZŠ nad medzou Spišská Nová Ves, do 11 rokov František Gábor z Margecian a do 8 rokov Pavol Stolár z CVČ Lendak.

 V jednotlivých vekových kategóriách boli v celosezónnom hodnotení LMS ocenení pohármi, medailami a vecnými cenami:

do 8 rokov

1. Pavol Stolár, CVČ Lendak

2. Ivana Stolárová, CVČ Lendak

3. Lukáš Bekeš, CVČ Lendak

do 11 rokov

1. František Gábor, Margecany

2. Jozef Jadroň, ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves

3. Denis Kollár, CVČ Gelnica

do 14 rokov

1. Jozef Jadroň, ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves

2. Henrieta Kopnická, ŠO TJ LŠ VD Poprad

3. Martin Irha, CVČ Spišská Stará Ves

do 16 rokov

1. Adrián Kollár, CVČ Gelnica

2. Natália Regecová, CVČ Spišská Stará Ves

3. Marek Hudák, ZŠ Komenského Smižany

do 20 rokov

1. Daniel Gallik, CVČ Spišská Stará Ves

2. Filip Doblej, CVČ Spišská Stará Ves

3. René Lacko, CVČ Gelnica

 dievčatá do 14 rokov

1. H. Kopnická, ŠO TJ LŠ VD  Poprad

2. Zuzana Hudáčeková, CVČ Lendak

3. Ivana Filipová, ZŠ Komenského Smižany

dievčatá do 20 rokov

1. Natália Regecová, CVČ Spišská Stará Ves

2. Michaela Ofčáková, CVČ Spišská Stará Ves

3. Lucia Hudáčeková, CVČ Lendak

Podujatia, ktoré podporil Košický šachový zväz aj firma CORA GEO, s.r.o. Poprad sa celkovo zúčastnilo 98 mladých šachistov zo spišskopodtatranského regiónu a a ďalších šachistov – z Pohorelej, Bardejova, Starej Ľubovne, Stropkova, Košíc, Michaloviec, Sabinova a Prešova. Veľká vďaka patrí hlavne organizátorom jednotlivých kôl – 1. kolo - p. Branislav Jadroň – Spišská Nová Ves (vďaka nemu sa podarilo rozbehnúť tento ročník LMS), 2. kolo – p. Pavol Olšanský, Smižany, 3. kolo – p. Ing. Tomáš Hudáček, Lendak, 4. kolo – p. Ing. Milan Turzák, Gelnica, 5. kolo – Ing. František Kopnický, Poprad

Katarína Kopnická