Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2009/2010

 

 

Propozície 5. kola

 

 

Organizátor            :    ŠK TJLŠ VD Poprad

Dátum                     :    24.04.2010 (sobota)

Miesto                    :    Základná škola Dostojevského 2616/25 Poprad (pozri mapu)

Prezentácia             :   do 8:45 hod.

Začiatok                  :    o 9:15 hod.

Ukončenie               :    predpoklad do 14:30 hod.

Systém hry              :    Spoločný turnaj pre všetky vekové kategórie:A vek. kategória nar. r. 1990-1993,

                                      B nar. r. 1994-1995, C kategória nar. r. 1996-1998, D nar. 1999-2001, E nar. 2002

                                      a mladší. Vyhodnotenie bude po jednotlivých kategóriách.

                                      Švajčiarsky systém, hrací čas 2 x 15-20 min, počet kôl: 7

Pravidlá                   :    FIDE pre Rapid šach

Štartovné                 :    1 €

Náklady                   :    hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny                         :    v každej vekovej kategórii prví traja + najlepšie staršie(A+B)

                                      a mladšie(C+D+E) dievča

 

                                      Po skončení 5. kola  - vyhodnotenie a odovzdanie cien celého seriálu LMS

Kontakt, hlavný     :    Ing. František Kopnický 0915 710 389

organizátor                  e-mail : fkopnicky@chello.sk

Upozornenie           :    Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím všetkých

                                      vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny.

                                      !!! Doniesť prezuvky !!!

                                      Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                                      Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Doprava                  :    Gelnica(Os 6:02)-Margecany(R 6:34)-SNV(R 7:02)-Poprad prích. 7:12

                                      Sp. St. Ves(A 6:00)-Kežmarok(A 7:13)-Poprad prích. 7:46

                                      Lendak(A 6:00)-Poprad prích. 6:53

 

 

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred.

 

Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

                                                                                               Ing. František Kopnický

                                                                                                     hlavný organizátor