Liga mládeže Spiša v rapid šachu jednotlivcov 2009/2010

súčasť Grand-Prix Slovenska mládeže

 

 

     Propozície 4. kola

 

Organizátor           :   Centrum voľného času Gelnica v spolupráci so Šachovým oddielom TJ

                                     Slovan Gelnica

Dátum                     :   13.03.2010 (sobota)

Miesto                     :   Mestské kultúrne stredisko (ul. Hlavná, 2. poschodie nákup. strediska v starej

                                         časti Gelnice - mapu pozri na http://www.gelnica.chess.sk/mapamesta2prewww.jpg),  

                                         najbližšie je zastávka autobusov Gelnica-areál OSP a malá žel. stanica Gelnica-mesto

                                         peši cca 4 min.

Prezentácia             :   do 9:10 hod. (čaká sa na vlak z Margecian, kt. má príchod o 8:50 hod.)

Začiatok                  :   o 9:30 hod.

Ukončenie               :   predpoklad do 14:30 hod.

Systém hry             :    1 turnaj švajčiarskym sys. spoločný pre dievčatá a chlapcov a pre všetky

                                     veková kategórie - A vek. kategória nar. r. 1990-1993, B nar. r. 1994-1995,

                                     C kategória nar. r. 1996-1998, D nar. 1999-2001, E nar. 2002 a mladší.

                                     C, D a E kategórie budu vyhodnocované do GPX u účastníkov s ratingom

podľa LOK maximálne 1550 bodov,

                                     7 kôl, hrací čas 2 x 15 min. Ďalšie upresnenie podľa súťažného poriadku LMS.

Pravidlá                 :    pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné               :    1 €

Náklady                 :    hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny                       :    v každej vekovej kategórii najlepší jednotlivci za 1.-3. miesto vecnou cenou

                                     a minimálne najlepšie dievča v turnaji (Bližšie v súťažnom poriadku LMS)

Kontakt hlavný     :   Turzák Milan, tel. doma 053/4821908, tel. zam. 053/4822542,

organizátor                 e-mail : mt.lms@centrum.sk , Centrum voľného času Gelnica – 053/4821491

Upozornenie          :   Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím všetkých

                                    vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny (neplatí pre ško-    

                                          ly okresu Gelnica ak šachový materiál nevlastnia - musia sa však nahlásiť vopred).

                                    Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                                    Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

 

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred.

 

                                   Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

                                                                                                 Mgr. Katarína Záhradníková

                                                                                                            riaditeľka CVČ