Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2009/2010

 

 

Propozície 3. kola

 

 

Organizátor            :    ZŠ Lendak a CVČ Lendak

Dátum                     :    20.02.2010 (sobota)

Miesto                    :    ZŠ Lendak, Školská 1 (pozri mapu)

Prezentácia             :   do 9:30 hod.

Začiatok                  :    o 9:45 hod.

Ukončenie               :    predpoklad do 14:30 hod.

Systém hry              :    Spoločný turnaj pre všetky vekové kategórie:A vek. kategória nar. r. 1990-1993,

                                      B nar. r. 1994-1995, C kategória nar. r. 1996-1998, D nar. 1999-2001, E nar. 2002

                                      a mladší. Vyhodnotenie bude po jednotlivých kategóriách.

                                      Švajčiarsky systém, hrací čas 2 x 15-20 min, počet kôl: 7

Pravidlá                   :    FIDE pre Rapid šach

Štartovné                 :    1 €

Náklady                   :    hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny                         :    v každej vekovej kategórii prví traja chlapci a dievčatá zvlášť

Kontakt, hlavný       :    Ing. Tomáš Hudáček 0915 946 232

organizátor                  e-mail : hudacek.tom@mail.t-com.sk

Upozornenie             :    Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím všetkých

                                      vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny.

                                      !!! Doniesť prezuvky !!!

                                      Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                                      Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Doprava                   :    Gelnica(Os 6:02)-Margecany(R 6:34)-SNV(R 7:02)-Poprad(Os 7:25)-

                                      Kežmarok(A 8:15)-Lendak-8:50,

                                      Sp. St. Ves(A 6:00), Sp. Belá tabak. továreň(A 7:33), Lendak-7:55

                                      Lendak(A 15:40)-Sp. Belá obch. dom(A 16:15)-Poprad(R 16:47)-

                                      Margecany(A 17:40)-Gelnica-17:58

                                      Lendak(A 15:40)-Sp. Belá Javorina(A 17:11)-Sp. St. Ves-17:56

 

 

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred

                                                aj na fkopnicky@chello.sk .

Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

                                                                                                   Ing. Tomáš Hudáček

                                                                                                     hlavný organizátor