Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2009/2010

 

Propozície 2. kola

 

 

Organizátor           :  TJ Slovan Smižany v spolupráci s obecným úradom v Smižanoch

Dátum                     :  09.01.2010 (sobota)

Miesto                     :  Kultúrny dom v Smižanoch /cca. 100mod železničnej stanice /                                       

                                        

Prezentácia             :   do 9:15 hod. (príchod vlaku od Košíc 8:54, autobusu od Popradu aj Sp.S.V. 8:48 hod.)

Začiatok                  :   o 9:45 hod.

Ukončenie               :   predpoklad do 14:30 hod.

1.  Systém hry        :   Spoločný turnaj pre všetky vekové kategórie:A vek. kategória nar. r. 1990-1993,

B nar. r. 1994-1995, C kategória nar. r. 1996-1998, D nar. 1999-2001, E nar. 2002 a mladší. Vyhodnotenie bude po jednotlivých kategóriách.

 2. Systém hry - švajčiarsky, hrací čas 2 x 15-20 min, min. počet turnajových kôl 7 , platia pravidlá pre Rapid                                                     šach

Pravidlá                 :    pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné               :    1 €  (30 Sk)

Náklady                 :    hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny                       :    v každej vekovej kategórii najlepší jednotlivci za 1.-3. miesto vecnou cenou

                                     a min. najlepšie dievča v turnaji (Bližšie v súťažnom poriadku LMS)

Kontakt hlavný     :   Pavol Olšanský, mobil  0904950258,

organizátor                e-mail : paliol@centrum.sk

Upozornenie          :   Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím všetkých

                                    vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny

                                    Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                                    Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

 

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred aj na fkopnicky@chello.sk .

 

                                   Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

 

 

                                                                                                     Pavol Olšanský

                                                                                                     hlavný organizátor