Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2009/2010

 

 

Propozície 1. kola

 

 

Organizátor           :   MŠK Spišská Nová Ves v spolupráci so  ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves

Dátum                     :  19.12.2009 (sobota)

Miesto                     :   ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves (od železničnej stanice sa k ZŠ ide ulicou

                                         Odborárov smerovanou priečne na smer trate k svetelnej križovatke pri hoteli        

                                         Metropol, pokračovať rovno v smere k Hornádu ul. Starosaskou a odbočiť vľavo

http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=J.+Fabiniho&daddr=Nad+medzou&hl=sk&geocode=FX_q6gIdz705AQ%3BFe7W6gIdErI5AQ&mra=ls&dirflg=w&sll=48.947378,20.559347&sspn=0.006398,0.013733&gl=sk&ie=UTF8&z=16)

Prezentácia             :   do 9:15 hod. (príchod vlaku od Košíc 8:54, autobusu od Popradu aj Sp.S.V. 8:53 hod.)

Začiatok                  :   o 9:45 hod.

Ukončenie               :   predpoklad do 14:30 hod.

1.    Systém hry        :   Spoločný turnaj pre všetky vekové kategórie:A vek. kategória nar. r. 1990-1993,

B nar. r. 1994-1995, C kategória nar. r. 1996-1998, D nar. 1999-2001, E nar. 2002 a mladší. Vyhodnotenie bude po jednotlivých kategóriách.

 2. Systém hry - švajčiarsky, hrací čas 2 x 15-20 min, min. počet turnajových kôl 7 , platia pravidlá pre Rapid                                                     šach

Pravidlá                 :    pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné               :    1 €  (30 Sk)

Náklady                 :    hradí vysielajúca organizácia, občerstvenie (keks, džús) bude zabezpečené

Ceny                       :    v každej vekovej kategórii najlepší jednotlivci za 1.-3. miesto vecnou cenou

                                     a min. najlepšie dievča v turnaji (Bližšie v súťažnom poriadku LMS)

Kontakt hlavný     :   Branislav Jadroň, mobil  0903104555,

organizátor                e-mail : jadronovci@post.sk  

Upozornenie          :   Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Prosím všetkých

                                    vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny

                                    Šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.

                                    Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

 

 

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred.

 

                                   Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

 

 

 

 

                                                                                                      Branislav Jadroň

                                                                                                     hlavný organizátor